Anar a: Contingut principal »


Meteo
 • Dia
  19/09/2017
  22:46
 • Cota
  1800
 • Temperatura
  4.3ºC 4.3ºC 5.1ºC
  Actual Mínima Màxima
 • Humitat
  86%
 • Baròmetre
  1028.8mb

Avís legal

Condicions generals d'accés i política de privacitat

1. Identificació de l’Empresa

La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als productes i serveis comercialitzats per Baqueira Beret SA.

2. Objecte del web

Les pàgines contingudes en el web tenen per objecte facilitar el coneixement pel públic en general de les activitats que realitzen i dels serveis que presten. Baqueira Beret es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda a la seva web o a la seva configuració i presentació. Els productes de Baqueira Beret descrits fan referència, exclusivament, a la normativa que regeix a Espanya i són formulats per a les negociacions que es realitzin en l’esmentat territori. La informació continguda en aquestes pàgines web ho és només a efectes enunciatius i de cap manera no constitueix una oferta vinculant que obligui l’usuari a contractar amb l’entitat.

3. Condicions d’accés i disponibilitat

L’accés als continguts d’aquest web té caràcter gratuït per a tots els usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, excepte les interrupcions requerides per al manteniment i millora del sistema o a conseqüència de les circumstàncies exposades a l’apartat 4 paràgraf 3 sense perjudici del que s'ha assenyalat anteriorment.

4. Exoneració de responsabilitats

4.1. Per ús indegut:

Quan s’accedeix a aquest web s’accepta que Baqueira Beret no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin del dit accés o ús de la informació de l’esmentat web o per l’accés a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquest web.

4.2. Per continguts de tercers:

El web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines del World Wide Web que són completament independents d’aquestes pàgines web. Baqueira Beret no respondrà o garantirà, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través dels esmentats enllaços d’hipertext.

4.3. Per fallades tecnològiques alienes o pròpies:

Baqueira Beret no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, internet, etc.), motivades per causes alienes a Baqueira Beret; de retards o bloqueigs en l’ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de dades de Baqueira Beret, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit, fora del control de Baqueira Beret. Així mateix, s’exonera Baqueira Beret de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir el client com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Baqueira Beret, sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes.

5. Propietat intel·lectual

El copyright del material contingut en aquest web és propietat de Baqueira Beret.

L’accés gratuït no implica altres drets o llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l’autorització expressa de Baqueira Beret. Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes i objectes similars que formen part d’aquest web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de quantes accions judicials corresponguin en dret.

Domini baqueira.es registrat en el Registre Mercantil de Lleida: Volum 56, Foli 24, Full L- 990.


Anar a: Contingut principal » | Principi de pàgina »