Anar a: Contingut principal »


Meteo
 • Dia
  20/10/2017
  07:11
 • Cota
  1800
 • Temperatura
  6.3ºC 6.2ºC 6.4ºC
  Actual Mínima Màxima
 • Humitat
  91%
 • Baròmetre
  1020.1mb

Comprar

Online

Presencialmente

 • Baqueira Beret a Madrid Baqueira Beret a Madrid Coordenades: 40.428002, -3.689032
  [Copiar coordenades]
 • Adreça: Hermosilla, 1 (esquina Paseo de la Castellana). 28001 MADRID
 • Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h.

Preus

Dates previstes inici i final de temporada, si les condicions meteorològiques ho permeten:
Del 25 de novembre 2017 al 8 d'abril de 2018.

PREUS FORFETS TEMPORADA 2017-2018
Temporada 17/18 Euros
Adult 1.000,00 * 905,00
Juvenil (de 12 a 17 anys) 900,00 * 815,00
Infantil (menors de 12 anys) 625,00 * 570,00
Entre setmana - Adult / Infantil 500,00
Majors de 70 anys i menors de 6 anys 32,00
 
* Compra anticipada fins al 31/10/2017

* Ski Service de Baqueira Beret us ofereix un 15% de descompte en el lloguer i la reparació de material i en l'ús de guardaesquís per setmanes o dies.

Asseguri el seu forfet de temporada

Preguntes més freqüents

 1. Ja he comprat el forfet de temporada en anys anteriors. Què he de fer?

  Baqueira el contactarà per correu electrònic per tal de renovar-lo.

 2. Sóc client de temporades anteriors i no he rebut cap correu electrònic per a poder renovar-lo.

  Soliciti’l des d’aquesta pàgina i li tornarem a enviar; o bé contacti’ns per correu electrònic a: forfaits@baqueira.es, o truqui al telèfon +34 973 639 018.

 3. Ja he reservat els forfets de temporada, però no ho he fet via web. Com els he de pagar?
  • Presencialment: a les nostres oficines.
  • Per transferència bancària: a favor de Baqueira Beret, S.A. al núm. de compte: ES81-0182-2918-91-0208508946.
   Recordi’s d’enviar una còpia del justificant bancari a forfaits@baqueira.es, o o per fax al +34 973 639 070.
 4. Només puc esquiar de dilluns a divendres. Hi ha algun preu especial per al forfet de temporada?

  Sí, n´hi ha un de temporada ENTRE SETMANA. El pots sol·licitar en línia a:

  ENTRE SETMANA
  Comprar online


Condicions generals de venda i utilització

Condicions generals de venda i utilització dels forfets de temporada

 1. L’adquisició del títol de transport, d’ara en endavant “forfet” o “abonament de temporada”, atorga el dret d’utilització de les instal·lacions de remuntada que estiguin obertes les dates i els horaris establerts, tant en temporada d’hivern com d’estiu. Caldrà estar en possessió del forfet i mostrar-lo per poder accedir a qualsevol aparell de remunta de l’estació.

  La utilització d’aquest títol dóna lloc a drets, deures i obligacions segons el que s’estableix a les normes vigents relatives a la utilització d’aparells de remunta mecànics (Resolució DGT de la Generalitat de Catalunya del 10/11/1987 i altra normativa sectorial), normes de conducta que apareixen recollides, entre d’altres, al Reglament d’ATUDEM, a les Normes FIS i a les Condicions Particulars de l’Estació de Baqueira Beret, i que es troben a disposició del client en els punts de venda i informació de l’estació. La possessió de l’esmentat títol obliga també a seguir les instruccions del personal de l’estació. L’adquisició i l’ús del forfet de temporada de Baqueira Beret pressuposa el coneixement i l’acceptació de les condiciones establertes i la signatura d’aquest document és la prova d’aquesta acceptació.

 2. L’ús del forfet de temporada és personal i intransferible, motiu pel qual no pot ser emprat per ningú que no en sigui el titular original. No és reemborsable i per tant cal que el client es responsabilitzi de la seva conservació; en cas de pèrdua o robatori, se’n podrà sol·licitar un duplicat amb un cost de 10 euros en concepte de despeses de gestió. La manipulació, la falsificació o l’ús fraudulent del forfet n’implicaran la retirada i l’extinció de l’autorització d’ús de les instal·lacions de remuntada, independentment de les accions legals que Baqueira Beret pugui exercir. El forfet haurà de ser presentat en cas que el personal de l’estació el requereixi en un control.

 3. La compra d’aquest forfet no inclou cap assegurança d’accident a les pistes ni de responsabilitat civil, la qual el client pot adquirir de forma accessòria.

 4. El tancament d’instal·lacions durant la temporada no serà motiu de cap canvi ni de devolució de l’import. L’adquisició d’aquest forfet suposa una rebaixa important respecte l’adquisició de forfets diaris en el cas d’usos prolongats i per aquest motiu no serà reemborsat, ni totalment ni parcial, per accident, malaltia o qualsevol altra causa de caire personal.

 5. L’esquí fora de les pistes és perillós i si es du a terme serà exclusivament sota la responsabilitat de l’esquiador. Baqueira Beret SA declina tota responsabilitat en els danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquesta pràctica. L’ús indegut de les instal·lacions, l’incompliment de les normes d’utilització o dels deures dels usuaris recollits a la normativa citada més amunt, així com el comportament perillós a les pistes, implicarà l’extinció d’ús de les instal·lacions de remuntada i facultarà el personal de l’estació a retirar el forfet, sense dret a reemborsament i amb independència de les responsabilitats civils o penals en què s’hagi pogut incórrer.

 6. Tipus de forfet de temporada segons l’edat:

  • Menor de 6 anys: nascuts a partir de l'1 de gener de 2012. És imprescindible presentar algun document acreditatiu de l’edat.
  • Infantil (des dels 6 fins als 11 anys inclosos): nascuts entre el 1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2011. És imprescindible presentar algun document acreditatiu de l’edat.
  • Juvenil (des dels 12 fins als 17 anys inclosos): nascuts entre el 1 de gener de 2000 i el 31 de desembre de 2005. És imprescindible presentar algun document acreditatiu de l’edat.
  • Adult (des dels 18 fins als 69 anys complerts).
  • Major de 70 anys: nascuts abans del 31 de desembre de 1947. És imprescindible presentar algun document acreditatiu de l’edat.
 7. Sol·licitud a través de la nostra pàgina web www.baqueira.es o bé a qualsevol de les nostres oficines.
  L’adquirent accepta en nom propi i, en el seu cas, en nom del menor el qual representa, les condicions d’adquisició i ús del forfet a les quals acabem de fer referència i es fa responsable de llur coneixement i comprensió per part del menor.
  S’entendrà per “adquirent” la persona major d’edat que atorgui el seu consentiment, mitjançant la firma d’aquest document, tant en nom propi com de tercer, menor d’edat o no, el qual representi. Baqueira Beret no comprovarà en cada cas el títol de representació de l’adquirent.

 8. En compliment del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara en endavant LPD), les dades facilitades de forma voluntària pels nostres clients queden incorporades als fitxers automatitzats per tal de poder-los oferir els nostres serveis, així com fer-los arribar informació i publicitat sobre ofertes, promocions i recomanacions. D’acord amb l’LPD, l’usuari podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals contactant per escrit amb Baqueira Beret SA a l’apartat de correus número 60, Vielha, 25530.

 9. Quant a la resolució de qualsevol controvèrsia relativa a la interpretació, aplicació o execució de les prestacions contingudes en aquest document, en especial de les que es produeixen com a resultat d’un accident, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció del Jutjat de Vielha.

ESQUIEU DE FORMA SEGURA I CONTROLADA. ÉS LA VOSTRA RESPONSABILITAT


Documentació

Documentació per a la sol·licitud de forfets de temporada 2017-2018

Els forfets de temporada són vàlids tant per a l’hivern com per a l’estiu, en les dates i els horaris establerts. Són personals i intransferibles. La temporada d’esquí 2017-2018, si les condicions de neu ho permeten, es preveu que comenci el 25 de novembre i que s’acabi el 8 d’abril.

Tots els forfets de temporada que s’adquireixin fins el 31 d’octubre comptaran amb una petita reducció de preu per compra anticipada. Aquest preu reduït no s’aplicarà a les modalitats de forfet de temporada que ja gaudeixin alguna reducció de preu o descompte per motiu de residència o altres casos.

En les modalitats de forfet gratuït (menors de 6 anys i majors de 70) caldrà abonar un cost mínim de 32 euros per cada forfet emès per tal de cobrir les despeses de gestió i tramitació, iva, cànon municipal, assegurança obligatòria de viatgers, costos de materials i altres despeses.

El sol·licitant del forfet o, en cas de menors d’edat, els seus pares o tutor, hauran d’acceptar les condicions d’ús del forfet firmant les condicions següents:

 1. La sol·licitud i l’adquisició d’un forfet de temporada pressuposa, per part del sol·licitant-adquirent, el coneixement i la comprensió correctes de les condicions establertes per al seu ús, les quals accepta. Aquestes condicions poden ser consultades a la pàgina web de Baqueira Beret (www.baqueira.es) i també a les taquilles i als punts d’informació de l’estació.
 2. La utilització fraudulenta del forfet de temporada, especialment la seva cessió onerosa o gratuïta perquè sigui utilitzat per una persona que no en sigui el titular autoritzat n’implicarà la retirada i també la pèrdua del dret d’ús i/o adquisició, tant per a aquesta temporada com per a properes.

Per a cada modalitat de forfet s’aportarà la documentació que s’indica a continuació:

Temporada adult

Forfet d’ús il·limitat per a adults a partir dels 18 anys.

 • Una fotografia mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI o, alternativament: nom, dos cognoms i data de naixement.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Acceptació de les condicions d’ús del forfet.
 • Pagament en efectiu, targeta de crèdit o xec nominatiu a favor de Baqueira Beret SA d’un import de 1000 euros (905 euros en el cas de compra anticipada, és a dir, fins el 31 d’octubre).

Temporada juvenil (de 12 a 17 anys)

Forfet per a joves de 12 a 17 anys, ambdós inclosos (nascuts entre el 1 de gener de 2000 i el 31 de desembre de 2005).

 • Una fotografia mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI o passaport acreditatius de l’edat del jove.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Acceptació de les condicions d’ús del forfet.
 • Pagament en efectiu, targeta de crèdit o xec nominatiu a favor de Baqueira Beret SA d’un import de 900 euros (815 euros en el cas de compra anticipada, és a dir, fins el 31 d’octubre).

Temporada infantil (de 6 a 11 anys)

Forfet per a nens de 6 a 11 anys, ambdós inclosos (nascuts entre el 1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2011).

 • Una fotografia mida carnet.
 • Llibre de família, fotocòpia del DNI o passaport acreditatius de la data de naixement del nen.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Acceptació de les condicions d’ús del forfet.
 • Pagament en efectiu, targeta de crèdit o xec nominatiu a favor de Baqueira Beret SA d’un import de 625 euros (570 euros en el cas de compra anticipada, és a dir, fins el 31 d’octubre).

Temporada menors de 6 anys

Forfet gratuït, d’ús il·limitat i aplicable a tots els nens nascuts després del 31 de desembre de 2011. S’abonarà en qualsevol cas un cost de 32 euros per cada forfet emès per tal de cobrir les despeses de gestió i tramitació, iva, cànon municipal, assegurança obligatòria de viatgers, costos de material i altres despeses.

 • Una fotografia mida carnet.
 • Llibre de família, fotocòpia del DNI o passaport acreditatius de la data de naixement del menor.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Acceptació de les condicions d’ús del forfet.
 • Pagament en efectiu, targeta de crèdit o xec nominatiu a favor de Baqueira Beret SA d’un import de 32 euros.

Temporada majors de 70 anys

Forfet gratuït, d’ús il·limitat i aplicable a tots els nascuts abans del 31 de desembre de 1947. S’abonarà en qualsevol cas un cost mínim de 32 euros per cada forfet emès per tal de cobrir les despeses de gestió i tramitació, iva, cànon municipal, assegurança obligatòria de viatgers, costos de material i altres despeses.

 • Una fotografia mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Acceptació de les condicions d’ús del forfet.
 • Pagament en efectiu, targeta de crèdit o xec nominatiu a favor de Baqueira Beret SA d’un import de 32 euros.

Temporada entre setmana

Forfet per a ús exclusiu els dies de cada dia, generalment de dilluns a divendres, llevat de festius i períodes de vacances. Al dors del forfet es concreta el calendari.

 • Una fotografia mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI o, alternativament: nom, dos cognoms i data de naixement.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Acceptació de les condicions d’ús del forfet.
 • Pagament en efectiu, targeta de crèdit o xec nominatiu a favor de Baqueira Beret SA d’un import de 500 euros.


Anar a: Contingut principal » | Principi de pàgina »